Puslapis:LE02.djvu/435

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

4) Leonard (g. 1918 Lawrence, Mass.) žydų kilmės amerikiečių kompozitorius ir dirigentas. Harvarde studijavo kompoziciją, dirigavimą Philadelphijoje, vėliau dirbo su S. Kousevitzkiu. 1943—1944 New Yorko filharmonijos orkestro dirig. padėjėjas; Vėliau dirigavo JAV, Anglijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Izraelyje. Dėsto Brandeis univ. Waltham, Mass. Parašė Jeremiah symphony 1942 (simfonija su sopranu), baletą Fancy Free 1944, fortepionui variacijas La bonne cuisine, sinagogos chorui giesmes Hashkivenu, simfoninę poemą The Age of Anxiety 1949.

Bernstorf Joh. Heinrich (1862—1939) vokiečių diplomatas, 1908—1917 Vokietijos atstovas JAV, kur stengėsi sulaikyti JAV įsikišimą į I pas. karą. 192.1—1928 reichstago narys ir demokratų partijos veikėjas. Atstovavo Vokietiją Tautų Sąjungoje ir 1929 —1931 tarpt, nusiginklavimo konferencijose. 1933 pasitraukė Šveicarijon. 1920 išl. Deutschland u. Amerika, 1936 išsp. savo atsiminimus.

Bernward (960—1022) šventasis (X 26). Imperatoriaus Otono III auklėtojas. 993 Hildesheimo vysk., steigė bibliotekas, vienuolynus, globojo menininkus. 1922 stojo į benediktinų ordiną. Kanonizuotas popiežiaus Celestino III 1192. Auksakalių patronas.

F. Gobcmer Geschichte d. Stadt Hildesheim 1922.

Beropšilio durpynas Panevėžio vi., 230 ha, 1,5 m gilumo. Sudurpėjimas geras, kelmin-gumas mažas. Pelkė 438 ha, augštutinio tarpinio tipo.

Berquin Arnaud (1747 — 1791) prancūzų rašytojas, rašęs daug scenos veikalų jaunimui (rinkinys, L’ami dės enfants ,1784) ir eilėraščius, gavusius berquinade pavadinimą.

Berry vidur. Prancūzijos sritis Loire upės didžiajame lanke. Dideli geležies rūdos ištekliai. Auginama daug avių dėl jų vilnos. Svarbiausias mst. Bourges. Senovės romėnų Bituriga Civitas. 583—1120 atskira grafija. Čia vainikavosi daug Prancūzijos karalių.

Berry 1) Jean (1340—1416) Prancūzijos karaliaus Jono II sūnus, mažamečio Karolio VI globėjas. 1392 Karoliui VI išėjus iš proto, B. drauge su broliais valdė Prancūziją. Meno globėjas ir bibliofilas, vienas pirmųjų kolekcininkų dabartine prasme.

2) Charles Fernand de Bourbon (1778-1820) grafo d’Artois sūnus. 1815 Liudviko XVIII paskirtas armijos vadu prieš grįžusį Napoleoną, bet jo nenuveikė. Vėliau legitimistų atrama kovoje už Bourbonų dinastijos išlaikymą ir tęsimą. Žuvo Louvel-lio užmuštas.

Berry Caroline Ferdinande Louise (1798 —1870) Neapolio karaliaus Pranciškaus I duktė, Charles Fernando B. žmona. Vyrui žuvus ir po kelių mėnesių jų sūnui, galimam pretendentui į Prancūzijos sostą gimus, savo sūnaus naudai ruošė revoliuciją Prancūzijoje ir 183,2 organizavo sukilimą Vandejoje. Šiam nepavykus, buvo suimta. Kai jai iš slaptų vedybų kalėjime gimė duktė, ji nustojo populiarumo Bourbonų legitimistų tarpe, ir tuo būdu Prancūzijos vyriausybei pasidariusi nebepavojinga, buvo iš kalėjimo išleista.

Berruguette Alonso (apie 1490—1561) ispanų tapytojas, skulptorius ir architektas, Michel Angelo mokinys ir sekėjas, ispanų baroko mokyklos pradininkas. Žymiausios jo skulptūros yra Toledo katedroje, paveikslai Valladolidos, Toledo, Salamankos katedrose.

Bersaglieri italų pėstininkų rūšis, gen. delle Marmora iniciatyva 1836 suformuota. Turi skirtingą uniformą ir skrybėlę su plačiais kraštais ir gaidžio plunksnomis. Milinių vietoje dėvi apsiaustus. Šautuvus neša dešinėje rankoje horizontaliai. B. daliniai suorganizuoti ir naujojoje italų kariuomenėje po II pas. karo.

Bersohin Mathias (1826—1908) lenkų istorikas, archeologas, Lenkijos žydas. Išsp. Dawna zbrojownia ks. Radziwillöw w Nie-šwiežu 1904, Slownik biograficzny uczonych 2ydow polskich 1906.

Berson Arthur (1859—1943) vokiečių meteorologas ir aerologas. 1901 su Sūringu iškilęs balionu 10.800 m. Išsp. Wissenschaftliche Luftfahrten 1899—1900.

Beršadskij Sergej (1850 III 18 Berdians-ke—1896 II 21 Petrapilyje) rusų istorikas. 1878-1883 Petrapilio univ. teisės enc. ir teisės filosofijos istorijos lektorius, nuo 1885 e. o. prof. Svarbiausi jo raštai liečia Lietuvos žydų ir Lietuvos teisės istoriją: Litovskie evrei 1883, Dokumenty i regesty k istorii Litovskich evreev 1889, Avram Josefovič, podskarbij v. kn. Lit. 1888, O nasledovanii v vymoročnyc'h imuščestvach po litovsko-mu statutų 1892, Litovskij statut i polskija konstitucii 1893, Ob obščestvennoj organi-zacii krestjan v Litve XVI v. 1891. Daugelį savo studijų iš Lietuvos teisės ir Lietuvos žydų istorijos spausdino ir žurnaluose Vos-chod, Evreiskaja Biblioteka.

Beršta Gardino aps. Berštų vi. ež., 141 ha ploto, 4 km ilgio, ligi 0,8 km pločio. 121 m nuo jūros lygio. Į B. ežerą įteka Rudnia. Rytų krante Berštų miestelis.

Berštai Gardino aps. mstl., B. vi. centras. Artimiausia glžk. stotis Druskininkai. Lenkų falsifikuota statistika 1921 iš 6119 gyv. tik 472 užsirašė lietuviais, o jų daugumą užrašė lenkais. Žymiausieji lietuvių gyvenami B. vi. kaimai—Kabeliai, Musteikiai, Šurnai. Kraštas miškingas ir pelkėtas.

Berštalis (lat. Berstele; žodžio šaknis berž-) Šiaulių aps. ir Latvijoje Bauskės

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5330-0=5330 wiki spaudos ženklai).