Puslapis:LE02.djvu/75

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

Balandžių paštas. Jau iš senovės atkreiptas dėmesys į B. sugebėjimą orientuotis erdvėje ir iš toliau rasti kelią į savo nuolatinę vietą, šia B. savybe pasinaudodavo Rytų valdovai. Graikijoje B. P. buvo žinomas 330 pr. Kr. B. P. naudojosi ir romėnai. XII—XIII a. saracėnai buvo įtaisę daug B. P. linijų. XVI a. paštinius B. olandų jūrininkai atvežė iš Egipto Europon. XVIII ir XIX a. dar prieš telegrafo išradimą, B. paštu labai naudojosi įvairios prekybos ir bankų įmonės. 1849 Reuterio agentūra įsitaisytaisiais B. P. aštuoniomis valandomis sutrumpino laiką, reikalingą žinioms persiųsti tarp Berlyno ir Briuselio (Bruxelles). B. P. svarbų vaidmenį atliko 1870—1871 Prūsijos ir Prancūzijos kare. Tada vokiečiams apgulus Paryžių, miesto įgula su kraštu ir vyriausybe tegalėjo tik B. susisiekti. Iš 300 tuomet paleistųjų B. tik 70 pasiekė savo tikslą, nes kitus sumedžiojo Paryžių apgulusieji vokiečiai. Bet ir tie 70 B. atnešė a. 115.000 pranešimų. Tas B. P. vaidmuo šiame kare paskatino ir kitas valstybes organizuoti karo reikalams pritaikintą B. P.

Siunčiant B. pranešimus, jie įdedami į lengvus vamzdelius ir pririšami ar prie uodegos plunksnos koto, ar prie kojos. Be to, B. P. panaudojami ir reginio fotografijoms nutraukti. Prie jų kaklo prikabinamas specialiai tam tikslui pagamintas lengvas fotografijos aparatas su atkreiptu į žemę objektyvu ir laikrodžio aparatu. Iš anksto nustatytu tam tikru laiku aparatas pats gali nutraukti visą filmų seriją.

I pasauliniame kare beveik visų kariaujančių valstybių kariuomenės buvo aprūpintos B. P. 1918 didžiųjų valstybių kariuomenėse pašto B. buvo šimtai tūkstančių sų ištisomis B. P. organizacijomis.

Pašto B. išsiskiria įgimtu instinktu, nepaprastai stipriai jį traukiančiu namo. Skrenda 1000—1800 m per minutę. Sugrįžta balandynan iš 1000 ir daugiau km, pakeldamas ligi 20 g svorio. Pašto tarnyboje tinka 1—10 metų amž. Dresiruoti pradedamas 3—4 mėnesių amž. Dresūros keliu užgrūdomas fiziškai ir tobulinamas pojūtis grįžti į savąjį balandyną. Dresiruojamas P. B. specialioje dėžėje išnešamas ar išvežamas iš balandyno ir paleidžiamas laisvai skristi. Pradžioje leidžiamas iš vieno km. toliau, ta pačia linkme dresūrą vykdant, atstumas laipsniškai didinamas. Per 20 pratimų 60 dienų laikotarpyje B. be klaidos grįžta iš 100 km atstumo.

Balangraužiai, skalagraužiai (Eccoptogas-trini, Scolytini) kinivarpų grupė, Lietuvoje kenkianti tiktai lapuotiems medžiams miškuose ir soduose: B. ąžuolinis (Eccop-togaster intricatus Ratz.), B. beržinis (E. ratzeburgii Jans.), B. obelinis (E. mali Bechst), B. sodinis (E. rugulosus Ratz).

Balaniniai medžiai — tokie, kurių mediena perdėm yra balaninė, pvz. beržas, skroblas, alksnis, drebulė.

Balauinus mucum vabalas. Ž. Ilgasnapis riešutinis.

Balanites Zygophyllaceae šeimos augalų gentis. Dvi rūšys iš atogrąžų Azijos ir Afrikos. Jų B. aegyptiaca Delile auga stepėse. Krūmas arba medis ligi 6 m augščio, panašus į Australijos akaciją. Gelsvai balta mediena vartojama ypač žagrių gamybai. Žievė vartojama žuvims apkvaišinti. Iš vaisių gaminamas likeris. Riebus sėklų aliejus (Zachun) yra valgomas.

Balanoglossus jūrų gyvių gentis. Entero-pneusta tipo. Yra maždaug cilindro formos, susmailintais abiem kūno galais, nuo kelių cm ligi IV2 m ilgio. Kūnas suskirstytas į tris atkarpas: šnipas, kaklas ir liemuo. B. ir kitos šio tipo gentys savo raidos stadijose panašios į dygliaodžius (Echinodermata). B. turi dvi eiles žiauninių plyšių savo ryklės šonuose ir centrinę nervų sistemą nugaros pusėje. Iš ryklės nugaros pusės kyla nedidelė atauga, laikoma chordos užuomazga. Dėl šio organo Bateson siūlė šią grupę vadinti Hemichordia — pusiauchordiniai. Šios visos savybės tą grupę suartina su stuburiniais gyviais.

Balanophoraceae augalų šeima iš dviskil-čių (Dicotyledones). Apie 40 rūšių atogrąžų kraštuose. Tik viena rūšis auga Europoje. B. parazituoja ant medžių šaknų, yra mėsingi, be chlorofilo. Bulvių pavidalo stie-bašaknis leidžia stiebus su daugeliu smulkių žiedų. Lapai visai maži arba ir visai be lapų.

Balanos gadynė Mikalojaus Katkaus (1852—1943) Mūsų Tautosakoje IV 1931 išsp. veikalas, kur jis piešia Lietuvos kaimo vidinį gyvenimą prieš baudžiavos panaikinimą, kai vakarais troboms apšviesti vartodavo balanas. M. Katkaus Balanos Gadynė su Kosto Korsako įžanga atskira knyga išsp. 1949.

Balansas (pr.) reiškia pusiausvyrą arba padalinimą į dvi lygias dalis — vertės, svorio, jėgos ir kt. atžvilgiais. Balansuoti — pusiausvyrą laikyti, o toliau ir suvesti pajamų bei išlaidų sąskaitas.

B. verslo srityje (JAV balance sheet) nustatytam laikui įmonės finansinis stovis, tam tikra forma raštu išreikštas. B. turi dvi Iyg;as puses: aktyvą (assets) ir pasyvą (liab'lities). Aktyvas yra kairėje pusėje, pasyvas dešinėje. Tik Anglijoje pasyvas yra kairėje, aktyvas dešinėje. Aktyvas yra sąrašas visų įmonei priklausančių vertybių: nuosavybės teise valdomos vertybės, teisės į debitorius ir laikinai kontroliuojamos vertybės. Pasyvas yra visų įmonės skolų sąrašas: skolos visų rūšių kreditoriams ir įmonės netto vertė.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius ir redaktorius – 105% (+5762-271=5491 wiki spaudos ženklai).