Puslapis:LE03.djvu/104

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

ninkas ir valstybės tarėjas, vienas iš „penkių autorių”, kuriems Richelieu tiekdavo temų komedijoms. Parašė 18 scenos veikalų (Les rivaux amis, Les deux Alcandres, La belle plaideuse), 1629 romaną Histoire indienne d’Anaxandre et d’Orazie, 1627 apsakymėlių rinkinį Les nouvelles héroïques et amoureuses ir daugybę eilėraščių. Vienas iš prancūzų akademijos steigėjų (1634).

Boys-scouts ž. Skautai.

Boisserée Sulpiz (1783—1851) ir Melchior (1786—1854) broliai ir meno kūrinių rinkėjai Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Olandijoje. Jų rinkinių žymi dalis 1827 buvo įlieta į Mūncheno Pinakotheką. 1821—1834 juodu su Bertramu išleido žymiausių paveikslų litografijų savo rinkinio 38 sąsiuvinius. 'Sulpiz išsp. Geschichte und Beschreibung des Doms von Kôln 1823—1832, Jahrhunderten an Niederrhein 1831-1833.

E. Firmenich-Richartz S. u. M. B. als Kunstsammler 1916.

Boissy iFAnglas François Antoine (1756 —1826) prancūzų politinis veikėjas ir rašytojas. 1789 steigiamojo tautos susirinkimo, 1792 konvento narys, balsavęs prieš karaliaus pasmerkimą miriop ir siūlęs jį tik ištremti. 1795 konvento pirmininkas, 500 tarybos narys. 1797 įtartas rengęs monarchijos grąžinimą, pabėgo į Angliją; 1799 Napoleono grąžintas senatoriumi. 1814 stojo prieš jį, 1815 jį palaikė. 1816 Prancūzijos mokslo instituto narys. Išsp. Essai sur la vie de M. de Malesherbes 1819—1821, Études littéraires et poétiques d’un vieillard 1826.

Boissier Marie Louis Gastone (1823 -1908) prancūzų istorikas. Nuo .1876 mokslo akademijos narys. Išsp. Cicéron et ses amis 1865, La religion romaine d’Auguste aux Antonins 18 f4, Opposition sous les Césars 1875, La fin du paganisme 1891, Tacite 1903, Promenades archéologiques 1880, L’ Afrique romaine 1895, Saint Simon 1892.

Boissière Jean Baptiste Prudence (1806 —1885) prancūzų kalbininkas ir filosofas. Išsp. Dictionnaire analogique de la langue française 1862, L’autopsie de l’âme 1865, Physiologie réaliste 1876.

Boissonade Jean François (1774—1857) prancūzų filologas, išleidęs daug nežinomų graikų autorių tekstų. Išsp. Poetarum Graecorum Sylloge 1823—1832, Anecdota graeca 1829—1833. Po jo mirties išėjo jo Critique littéraire sous le premier Empire 1863.

Boitas (Boit) Hansas (1876 VI 1 Scharlo-tenburge — 1934 Karaliaučiuje) chirurgas. 1.905 Berlyno universiteto medicinos dr., 1912—1914 Karaliaučiaus universiteto priv. docentas. 1914—1918 karo lauko chirurgas, 1922—1926 Lietuvos universiteto ord. profesorius, dėstęs operacinę chirurgiją, bendrąją chirurgiją ir chirurginę kliniką. 1926—1934 dirbo Karaliaučiaus miesto ligoninėje. Savo specialybės srityje bendradarbiavo Medicinoje, Beiträge zur klinische Chirurgie, Zentralblatt für Chirurgie.

Boito 1) Arrigo (1842 —1918) italų poetas ir muzikas. Parašė kantatą II quat-tro" giugno 1860, misteriją Le sorelle d’Ita-lia 1862, operą Mefistofele 1868, operą Ne-rone 1900 ) ją baigė 1924 Toscanini) ; libret-tus Ponchielli La Giocondai 1879, Verdi Otelui 1885, Falstaffui 1893, Faccio Amie-tui 1895. Išsp. poemą L’alfiero Nero 1888.

2) Camillo (1836—1914) pirmojo brolis, italų architektas ir meno istorikas, nuo 1860 Milano akademijos profesorius. Pa-dovos muzėjaus, Milano konservatorijos statytojas. Išsp. Scultura e pittura d’oggi 1877, Leonardo, Michel-Angelo e Andrea Palladio 1878—1883, Architettura del me-dioevo in Italia 1880.

Boka Kotorska Adrijos jūros gili, vingiuota įlanka p. Dalmatijoje, atsiradusi, nugrimzdus pajūrio kloniams. Priešakiniame jos gale yra Jugoslavijos karo laivyno bazė Kotor. B. K. apsupta 1800—1900 m augščio kalnų.

Bokalas (gr. lot.) stiklas, taurė.

Boker George Henry (1823—1890) JAV lyrikas ir dramaturgas. Baigęs Princeto-no universitetą, vertėsi advokatūra. 1872 buvo JAV atstovas Konstantinopolyje, 1875 —1876 Petrapilyje. Išsp. dramą Anne Bo-leyn 1850, poezijos rinkinius Lesson of life and other poems 1847, The Polesta’s daughter 1852, Plays and poems 1856, Poems of the war 1864, Königsmark 1869, The book of the dead 1882, Sonnets 1882.

Bokievskij Petr (1816—1897) rusų iliustratorius, iliustravęs Gribojedovo, Gogolio, Ostrovskio, Dostojevskio, Turgenevo, Tolstojaus veikalus. Paliko ligi 1000 piešinių.

Boksas (angį. box, box-ing — kumščiavi-masis) labai paplitusi sporto šaka, ugdanti drąsą, ryžtumą, patvarumą ir greitą orientaciją. Boksuojantis ne tik reikia duoti smūgį, bet ir vikriai nuo jo apsiginti. Daugelio valstybių kariuomenės auklėjime B. yra įvestas privalomu dalyku.

B. žinomas iš senovės Graikijos olimpinių žaidynių ir Romos laikų. Betgi E. A. Spei-serio atradimas Mesopotamijoje rodo, kad kumščių kovos ir imtynės jau buvo žinomos anksčiau, negu Graikijoje. Senovėje ir iki XIX a. kumščiavosi arba nuogais kumščiais, arba juos suveržę odiniu diržu. Viduramžiais B. atsirado Anglijoje, bet plačiau ėmė plisti XVIII a. (1719 jau buvo atidaryta Figg’s Academy for Boxing). B. sportinį pobūdį įgavo XIX a., kai buvo imtos vartoti B. pirštinės ir žinomos markizo Queenberry bokso taisyklės. Jų pagrindas: 1) rungtynės, vykdomos ringe (4 iš 4 m), apjuostame trimis eilėmis virvių; 2) rungtynės dalinamos

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+5448-0=5448 wiki spaudos ženklai).