Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/129

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Champêtre 1920. Iliustravo Langus’o Daph-nis et Cloe, Verlaine’o Parallèment.

Bonnasieux Jean Marie (1810 — 1892) prancūzų skulptorius. Legendre-Héralio ir Dumont’o mokinys. Sukūrė Sužeistąją Hiacintą 1834, Susimąstymą 1855. Lyone 1857 pastatyta jo darbo 16 m augščio bronzinė statula — Notre Dame de France.

Bonnat Lėon-Joseph-Florentin (1833 — 1922) ispanų-prancūzų tapytojas. Tapybą studijavo Madride, Paryžiuje, Italijoje. Jo žymesnieji paveikslai: Edipas ir Antigeną 1865, žengimas Dangun 1869, Kristus 1874, Jobas 1880, taip pat Italijos ir Turkijos vaizdai. Portretistas jis davė Thierso 1877, V. Hugo 1879, Grėvy 1880 portretus.

Bonn Durchmusterung labai žinomas žvaigždžių katalogas, apimąs šiaurės dangaus pusrutulio žvaigždes ligi 9 ryškumo ir šiek tiek pietinės 'dalies nuo 20 ligi 230 pietų deklinacijos. 1886 B. D. praplėtė Schôn-field, įtraukdamas daugiau pietinio pusrutulio žvaigždžių.

Bonne Rigobert (1727—1795) prancūzų inžinierius ir geografas. Prancūzijos žemėlapiui griežčiau sudaryti nustatė naują, bet tolygią projekciją, savotišką vidurki tarp kūginės ir sinusoidinės projekcijos. Jos būdingoji savybė yra ta, kad svarbiausias mastas lieka nepakeistas išilgai visų lygiagrečių ir svarbiausiojo dienovidinio. B. išleido Petit Atlas maritime des Cotes de la France 1762, Tableau de la France en 27 cartes 1764.

Bonne-bouche (pr. gardus kąsnelis) deserto vietoje vartojamieji skanėstai.

Bonnechose François Paul Ėmile (1801— 1875) prancūzų istorikas. Išsp. Bolivar 1831, Histoire de France 1834, réformateurs avant la réforme du XV siècle 1844, Histoire d’ Angleterre 1858 —1859, La crise actuelle dans l’Église réformée de France 1868.

Bonney Thomas George (1833 — 1912) anglų geologas, tyrinėjęs daugiausia Europos paviršių. Išsp. The story of our planet 1893, Ice work, past and present 1896, Volcanoes 1899.

Bonnelycke Emil (g. 1893) danų radikalios ekspresionistinės krypties lyrikas ir pasakotojas. Išsp. Gadens legende 1916, As-faltens Sange 1917, Spartanerne 1930, Aurora 1932, Lokomotivet 1933, Stilheden 1938, Kristussonetter 1940.

Bonnemère Joseph Eugene (1813—1893) prancūzų literatas ir istorikas. 1843—1848 redagavo Précurseur de l’Ouest Angerse. 1849 išsikėlė Paryžiun ir atsidėjo istorijai. Išsp. Histoire des paysants 1857, La France sous Louis XIV 1864, Histoire de Comisards 1869, Histoire de la Jacquerie 1873, Les guerres de la Vendée 1884, Histoire des guerres de la religion au XVI siècle 1886, Histoire populaire de la France 1874—1877.

Bonner Edmond (1500—1569) paskutinysis Londono vyskupas katalikas (nuo 1540). Henriko VIII politikos Įrankis, bet priešingas reformacijai. Henrikui VIII mirus, Edvardo IV atstatytas ir kalintas. Karalienės Marijos Tudor grąžintas į vyskupo postą, rėmė jos katalikinės restauracijos darbą. Marijai mirus, karalienę Elzbietą atsisakęs bažnyčios galva pripažinti, o savo katedroje ir toliau laikęs katalikiškąsias mišias, buvo vėl uždarytas kalėjiman, kuriame ir mirė.

Bonnet 1) Charles (1720—1793) Šveicarijos filosofas, teisininkas ir gamtininkas. B. surado partenogenezę amaruose ir stebėjo regeneracijos reiškinius. Botanikos veikale Recherches sur l’usage des feuilles dans les plantes 1754 jis klaidingai aiškino lapų reikšmę augalų maitinimuisi. Vėliau pasinėrė į filosofiją ir rašė daugiausia psichologijos bei gnoseologijos klausimais. Jis stengėsi suderinti sensualinę psichologiją su sielos substancialumu bei jos nemarumu ir gynė krikščioniškai imamą apreiškimo mokslą prieš savo gadynės racionalistus. Filosofijos srityje išsp. Essai de psychologie 1755, Contemplation de la nature 1762—1768, Palingénésie philosophique 1764—1765. 1779—1783 išl. savo Oeuvres complètes.

Garaman Ch. B. philosophe et naturaliste, sa vie et ses oeuvres 1859.

2) Georg.es (g. 1889) prancūzų politikas. 1926—1936 keliais atvejais ministeris. 1937 Prancūzijos atstovas JAV. 1938—1939 Daladier kabinete užsienių reikalų ministe-ris. Nuolaidų politikos šalininkas ir Mūn-cheno pakto sudarymo dalyvis. 1924—1940 radikalsocialistų atstovas parlamente. Išsp. Les Finances de la France 1920, Defence de la paix 21948, La Fin d’une Europe 1949.

3) Pierre Ossian (1819—1892) prancūzų matematikas. Nuo 1862 prancūzų mokslo akademijos narys. 1873—1878 l’École polytechnique direktorius. 1878—1892 Paryžiaus universiteto astronomijos prof. Jo žymiuasieji darbai liečia mate-

P. Bonnard Seine’os krantas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4734-0=4734 wiki spaudos ženklai).