Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/404

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


viją ir ten stojo į Niamcu vienuolyną, kuriame ir gyveno ligi mirties.

A. Prochaska Daženia do unii cerkiewncj za Ja-gielly — Przegląd Powszeehny 1896 VI; A. Le-vncki Spravva unii košcielnej za Jagiolly - - Kwar-tainik Historyczny 1897; E. Oolubinskij Istorija russkoj cerkvi 1900; A. Jacimirski G. Camblalc 1904.

Cambon 1) Julės Martin (1845 — 1935) prancūzų diplomatas, brolis Pierre. 1907—1914 pasiuntinys Berlyne. Išsp. Le diplomate 1925.

2) Pierre Paul (1843—1924) prancūzų diplomatas. 1898 —1920 Prancūzijos pasiuntinys Anglijoje. 1904 jo pastangomis buvo sudaryta Entente Cordiale ir 1907 išlyginti nesutarimai tarp Anglijos ir Rusijos.

Camborne Anglijos miestas Cornwall grafystėje; 36.000 gyventojų (1952). Vario, alvo, volframo ir arseno kasyklos; sena kasyklų inžinerijos mokykla.

Cambrai žiemvakarių Prancūzijos miestas tarp Amienso ir Belgijos sienos, prie kanalizuotos Schaldto upės. 28.600 gyventojų (1952). ¡Nuo VI a. vyskupo rezidencija, muzėjus, teatras. Lininio batisto pramonė. XIII a. pilis. Senovės romėnų Camera-cum, V—IX a. frankų, 1007 Reimso vyskupo, XVI—XVII a. olandų, nuo 1678 Prancūzijos. 1917 XI 20-29 anglų tankų korpas prie C. pralaužė vokiečių frontą, bet laimėjimas nebuvo tinkamai išnaudotas. 1918 IX ir X čia Įvyko lemiamos kautynės su vokiečiais, privertusios vokiečius taikos panorėti.

Cambridge 1) Vidurinės Anglijos miestas už 57 mylių į šiaurės rytus nuo Londono; 82.000 gyventojų (1952). C. yra universitetinis miestas su kolegijomis, internatais, biblioteka, muzėjais, laboratorijomis, spor-

to aikštėmis, botanikos sodu, spaustuvėmis, astronomijos observatorija. Universitetas Įsteigtas 1229, turi apie 9000 studentų, iš kurių trečdalis užsieniečių. Bibliotekoje per 1 milioną tomų. Nuo XIV a. universitetas turi savo plačią savivaldybę ir ligi 1871 buvo didelėje anglikonų bažnyčios Įtakoje. Humanizmo metu čia veikė Erazmas Roterdamietis, vėliau pasidarė žymus reformacijos centras (Tyndale, Crammer, Bu-cer). Nuo XVIII a. pasižymi ypač matematikos (Newtonas) ir gamtos moksluose (Cavendish). Ligi 1948 universitetas turėdavo parlamente du savo atstovus.

2) JAV Massachusettso valstybės miestas, Bostono priemiestis; 120.740 gyventojų (1950). Seniausias (įsteigtas 1636) ir garsiausias JAV Harvardo universitetas su maždaug 10.000 studentų ir 3000 mokomojo personalo narių; biblioteka su 5.750.000 tomų. Garsumo antroji C. mokykla yra 1861 Įsteigtas Massachusetts Institute of Technology, apie 5000 studentų ir 800 mokomojo personalo narių, biblioteka 470.000 tomų. ši institucija ypač garsėja chemijos, fizikos mokslų šakose. Radcliffo kolegija (įsteigta 1879) turi apie 1400 studentų.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:


Autorius
  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+2770-0=2770 wiki spaudos ženklai).