Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE03.djvu/64

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Pereiti į navigaciją Jump to search
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas

šu, dabar mūsų partizanai Lietuvoje kartu su kitomis moralinėmis negerovėmis griežtai kovoja ir su girtavimu.

Pagrindiniai alkoholizmo klausimai 1932;J. Matu-sas 20 metu tautos blaivinimo darbo 1928; A. Alekna žemaičių vysk. M. Valančius 1922.

Blaivybė ir Sveikata Lietuvos Blaivinimo Sąjungos organas. Pradėjo eiti 1937 kaip Blaivioji Lietuva, nuo 1938 V virto 2 kartus per mėnesį išeinančiu laikraščiu. Jį redagavo prof. J. Bagdonas.

Blaivystės Laiškas, 1899 ėjęs Plymouthe, Pa. kas du mėnesiai — „Organas suvienytų blaivystės draugysčių”. Leido Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, Redagavo kun. J. žilius, formaliu redaktoriumi pasirašydavo M. Darvinis. Iš viso Išleista 1—3 numeriai.

Blaka 1) Gana dažnas mūsų pusvilnonių ir vilnonių audinių raštas. B. audžiant, siūlai veriami ir atkertami (ataudais) poromis. 2) Audimo klaida, peršova.

Blake 1) Robert (1599—1657) anglų jūrininkas, Cromwellio laivyno vadas, admirolas. Po Karolio I nužudymo jam buvo pavesta nuslopinti rojalistinį sąjūdį jūrininkuose. Pasižymėjo kovose su olandais, portugalais ir ispanais. 1655 sunaikino Tuniso korsarų laivyną.

2) William (1757—1827) anglų mistikas, poetas ir dailininkas. 10 metų amžiaus vaiko turėtosios vizijos nulėmė visam gyvenimui mistiku likti. Plotino, Bohmės, Swe-denborgo įtakoje jis susikūrė savo kosmogoniją ir mitologiją, kurių pagrindiniu bruožu yra vyriškojo (Spectre) ir moteriškojo (Emanation) prado įtampa. Tiek jo poezija, tiek jo paveikslai bei raižiniai prisunkti apokalipsinės vaizduotės ir subtilaus simbolizmo. Pagi'indinė jų tema— savotiškas gnostiškas biblinių ir krikščioniškųjų paslapčių vaizdavimas. Lyrikos rinkinių svarbiausl Songs of Innocence 1789 ir Songs of Experience 1794. Bet jo mistinis pasaulis labiau atspindi trijose epinėse poemose: The Four Zoas 1795, Milton 1804-1808, Jerusalem 1804-1820. Paskutinis jo raštų leidimas parūpintas 1925—1932. Jo paveikslų bei piešinių didžioji dalis saugojama Londono Tate Gallery. Juos yra išleidęs Figgis 1925 ir L. Binyon 1926—1929. Savuoju realizmo atsisakymu ir linijų paprastumu B. veikė vad. prerafaelitinę mokyklą. Betgi šiaipjau savo gyvenamuoju laiku B. tiek pat mažai veikė kitus, kaip ir pats mažai buvo kitų veikiamas. Sunkiai suprantami B. veikalai susilaukė dėmesio tik vėliau (Rosetti, Yeats).

J. Middleton Murry W. B. 1933; M. O. Percival W. B. Circle of Destiny 1938; B. Blackstone English B. 1949; G. Keynes B. Studies 1949; H. M. Margoliouth W. B. 1951.

Blakės (Hemniptera) vabzdžių pobūris, straublinių (Rhynchota) būrio. Jų priekiniai sparnai daugiausia pusiau kieti. B. straublelis laisvas, pritvirtintas galvos prieky, apatinėje pusėje. Juo B. praduria augalų ir gyvių audinius, darydamos žaizdą. į kurią įleidžia erzinančio skysčio — seilių ir tada čiulpia maistą. B. pasižymi kvapo liaukomis, kurių sekretas nemaloniai atsiduoda. Vandeninės B. tų liaukų neturi. Daugumas B. kenkia žmogaus ūkiui, čiulp-damos augalų syvus. Yra B. parazituojančių ant žmogaus ir gyvulių. Daugumas B. gyvena sausumoje, mažesnė dalis vandenyje. Labiau išsiplatinusios B. šiltuose kraštuose. B. priklauso keliolika šeimų su daugybe rūšių. Minėtinos: 1) Blakė medinė (Pentatoma baccarum L.) Europoje ir Sibire. Rausvai ar gelsvai ruda su juodais taškučiais ir rausvai geltonomis dėmėmis. Raičiojasi ant įvairių augalų, ypač ant uogų. 2) Raudonoji blakė (Pyrrhocoris apte-rus L.). Ryškiai raudoni sparnai su juodais taškučiais, čiulpia augalų jaunus ūgius ir vabzdžių lavonus. 3) čiuožikas (Hydromet-ra lacustris L.) ilgomis kojomis, dažnas stovinčių ir lėtai tekančių vandenų paviršiuje ir aptinkamas visoje Europoje. 4) Vandeninis skorpionas (Nepa cinerea L.) pilkos spalvos ligi 20 mm ilgio plėšri vandeninė B. stovinčiuose vandenyse, visoje Europoje ir Sibire. 5) Vandenbitė (Notonecta glauca L.), žalsvai balta, irgi plėšri (kenkia žuvų ūkiuose) vandeninė blakė. Jos įdūrimas ir žmogui gana skaudus, lyg bitės įgėlimas. Stovinčiuose vandenyse Europoje ir Sibire. 14—16 mm ilgio.

Iš parazitinių B. labiausiai žinoma Blakė patalinė (Cimex lectularius L), vabzdys, parazituojąs ant žmogaus, naminių gyvulių ir paukščių. Ji yra rausvos ar rudai raudonos spalvos, 5—6 mm ilgio. Kūnas plokščias, dėl parazitinio gyvenimo būdo sparnų tik liekanos. Spėjama B. kilus iš Azijos (p. Indijos). Dabar ji paplitusi visur,

W. Blake Kristus ir nusidėjėlė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:

  • Arūnas Pabedinskas – autorius – 100% (+4690-0=4690 wiki spaudos ženklai).